ADR Transport

ADR Transport

Ultra Logistic weet als geen ander hoe belangrijk het is om vracht veilig van A naar B te transporteren. Dat geldt in het bijzonder voor ADR transport. ADR is een regelgeving met specifieke richtlijnen voor het (internationaal) transporteren van gevaarlijke goederen op de weg. Dit vraagt dus om extra aandacht en kennis. Al onze chauffeurs zijn bevoegd om ADR transport te vervoeren.

De richtlijnen van het ADR staan ook beschreven in de Nederlandse VLG (Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen). De goederen en producten die onder dit reglement vallen, zijn erg divers en worden onderverdeeld in verschillende klassen. Ze variëren van explosieve substanties en licht ontvlambare gassen (klasse 1 & 2) tot chemisch afval, zoals radioactief materiaal. Het is logisch dat er met deze goederen zorgvuldig moet worden omgegaan.

BENT U BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?

Contact